Pozor: Každý, jenž vlastní nemovitost na území: Loučeň, Patřín, Studce, Studečky a v chatové oblasti, si může od 1.1.2022 na obci zažádat o tzv. "KARTU SBĚRNÉHO DVORA", díky které bude moci vstupovat na jakýkoliv z našich sběrných dvorů a vyhazovat svůj odpad.

Sběrné dvory
Městyse Loučeň

Vše co potřebujete vědět, když se chystáte zlikvidovat Váš odpad.Sběrné dvory KontaktyJak zaregistrovat svou kartičku do portálu občana zjistíte zde!Vítejte na webu městyse Loučeň, který vznikl za účelem předání občanům, veškeré důležité informace o tom, jak se v naší obci vypořádat s nadměrným odpadem.

Abychom zabránili nepovoleným skládkám, zbytečnému pohazování odpadu v lesích, na odlehlých částech obce a na dalších různých místěch, vytvořili jsme pro Vás - občany tuto přehlednou webovou prezentaci, kde se budete moci jednoduše dozvědět vše o tom, jak se vypořádat s odpadem, kterého se potřebujete zbavit.Sběrné dvory jsou
pro vlastníky nemovitostí katastru Loučeň ZDARMA (Loučeň, Patřín, Studce, Studečky, Jívák)Máte již uhrazený poplatek za odpady pro letošní rok?
Poplatek činí 900 Kč / rok.

týkající se odpadu

SBĚRNÉ DVORY A ODPADNÍ MÍSTASběrný dvůr “U Štajnerů” Loučeň

Loučeň u Štajnerů

Sobota: 10:00 - 11:30 hod.

Více informací
Objemný odpad, Nebezpečný odpad, Olej domácí


Sběrný dvůr Loučeň u Hřbitova

Loučeň, U hřbitova

Neděle: 10:00 - 11:30 hod.

Více informací
Bio odpad
U Hřbitova

Loučeň u Hřbitova

Otevřeno Neustále

Papír: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 1x


Na Vinici

Loučeň na Vinici

Otevřeno Neustále

Papír: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 1x


U Pošty Loučeň

Loučeň

Otevřeno Neustále

Papír: 4x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 3x, Kov 1x, Textil 1x, Tetra 1x


Ulice Strupkova Loučeň

Loučeň, Strupkova ulice

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 2x, Tetra 1x


U Kulturního domu

Loučeň, U KD

Otevřeno Neustále

Papír: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 1x, Tetra 1x


Ulice Osikova

Loučeň, Osikova ulice

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 2x, Kov 1xUlice Fichtlova

Loučeň, Fichtlova ulice

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 3x, Kov 1/2x, Textil 1x, Tetra 1x


V zátiší

Loučeň, V zátiší

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 2x, Kov 1x, Tetra 1xStudce

Studce

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 2x, Kov 1/2x, Tetra 1x
Patřín, Lesní ulice

Lesní ulice, Patřin

Otevřeno Neustále

Papír: 2x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 3x, Kov 1x, Textil 1x, Tetra 1x


Patřín, Lipová ulice

Lipová ulice, Patřin

Otevřeno Neustále

Papír: 3x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 4x, Kov 1x, Textil 1x, Tetra 1x


Jívák

Jívák

Otevřeno Neustále

Papír: 1x, Bílé sklo: 1x, Barevné sklo 1x, Plast 2x, Tetra 1x, Komunální odpad - 2


KARTA SBĚRNÉHO DVORA


Abychom maximálně minimalizovali přístup cizím lidem k vyhazování odpadu v naší obci, každý občan Loučeně, vlastnící nemovitost, má právo na jednu Kartu sběrného dvora, se kterou se při vstupu na sběrný dvůr prokáže.

Pokud ještě nemáte svou kartu sběrného dvora, navštivte náš obecní úřad a nechte si ji vystavit.

Při ztrátě karty sběrného dvora si může občan za poplatek vyzvednout novou. Ta stará je pak automaticky zablokována.


O sběrných místech a jejich využití

Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel městyse Loučeň vč. místních částí, které mají ve správním obvodu Loučeň trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené s městysem LoučeňProvoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád sběrného dvora Loučeň, který schvaluje Krajský úřad - Středočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun.Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem městyse a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako recyklovanou surovinu, bude městys předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování.Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující tabulky, která do značné míry určuje i umístění odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora sdělit základní identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na sběrném dvoře.Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky. Velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru na sklo a dřevěné rámy odevzdáte do kontejneru na dřevo).Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora, a počkáte na obsluhu dvora. Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem poplatku městyse Loučeň. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste, je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený odpad na sběrný dvůr. Je možné přijmout odpad od cizích za poplatek. Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad přivezen v uzavřených obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný odpad, případně Vás upozorní na jeho další vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte. Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.

Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme.Základní zásady pro odevzdávání odpadu:

 • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
 • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
 • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
 • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů. Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.


Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného dvora bez přítomnosti obsluhy nebo před bránu areálu mimo provozní dobu !!!Co se jak dlouho rozkládá?

Každý z nás jistě někdy něco odhodil do přírody. Ohryzek od jablka, banánovou slupku, papírový kapesníček. Biologický odpad, který se zpravidla za krátko rozloží. Ovšem najdou se mezi námi i tací, kteří po sobě zanechávají v přírodě mnohem závažnější stopu. Plechovky, cigaretové nedopalky, plastové láhve, pneumatiky. A ty se tu budou rozkládat desítky až stovky let.


Ohryzek

14 dní


Pomeranč

1 rok


Banán

5 měsíců


Papír

4 měsíce


Žvýkačka

50 let


Bavlněná ponožka

1,5 roku


Toaletní papír

4 týdny


Papírová taška

2 měsíce


Nedopalek

15 let


Plechovka

15 let


Konzerva

15 let


Alobal

100 let


TetraPak

100 let


Igelitový sáček

25 let


Plastový kelímek

70 let


Plenky

250 let


PET lahev

450 let


Vlasec

600 let


Sklo

< 1 000 let


Struna do sekačky

Nikdy


Polystyren

Nikdy


Pneumatika

400 let

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O NADMĚRNÉM ODPADU

Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice – například starý koberec, pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu zelených větví ze zahrady, které nemáme kde kompostovat – vyřeší to za nás sběrný dvůr.


Co odkládat do sběrného dvora?

 • starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad);
 • železný šrot;
 • nebezpečné odpady z domácností;
 • pneumatiky;
 • ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek.

Co lze také odkládat?

 • elektrické spotřebiče
 • stará elektronika;
 • počítače
 • zářivky
 • baterie

Nevíte si rady, co kam vyhodit?

Klikněte zde

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz ohledně našich sběrných dvorů? Potřebujete se na cokoliv zeptat? Kontaktujte náš městský úřad:

Nevyvezené popelnice? - S nevyvezenou popelnicí Vám pomůže pan Lambert, zaměstnanec AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - 724 832 377Web Odpady Loučeň používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat. Více informací o tom, jak náš web využívá souborů cookies pro analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu si můžete přečíst zde.